Azi student, mâine antreprenor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și implementat în Cluj Napoca.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de Beneficiar si Patronatul Tinerilor Intreprinzatori Cluj, in calitate de partener, implementează în perioada 02.07.2019 – 01.07.2021 proiectul cu titlul „Azi Student, Mâine Antreprenor” cod proiect 123894, în baza contractului de finanțare nr. 48793 din 01.07.2019, încheiat cu Ministerul Fonurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Valoarea totală a proiectului este de 7.726.259,21 lei, din care asistență financiară nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană de 6.567.320,35 lei și asistență financiară nerambursabilă națională de 1.018.339,11 lei. Contribuția elgibilă a Beneficiarului este de 140.599,75 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea întregului proces educațional al UBB prin realizarea unei intervenții în vederea creșterii eficacității pentru programele de studiu din domeniile de specializare inteligentă ale UBB, în sensul îmbunătățirii indicatorilor de rezultat și de proces, vizându-se implicarea a 450 de studenți, din care 345 aparținând unor grupuri defavorizate, 88 de cadre didactice și 150 de elevi, din care minimum 38 aparținând unor grupuri devaforizate.


Indicatori de proces

 • consilierea de care beneficiază elevii de liceu în vederea participării la facultate;
 • rata studenților ce beneficiază de orientare academică sau profesională;
 • gradul de atractivitate a programelor de studiu și a disciplinelor de studiu în particular;
 • accesul studenților și elevilor cu venituri reduse sau din alte grupuri defavorizate la serviciile de educație;
 • oferte educaționale cu conținut inovator, gradul de utilizare al acestora;
 • gradul de utilizare a conținutului educațional inovator și al resurselor de învățare moderne și flexibile;
 • conștientizarea antreprenoriatului, ca mentalitate de succes.

Indicatori de rezultat:

 • rata participării la învățământul universitar din total populație;
 • rata retenției studenților sau rata de abandon școlar;
 • rata de ocupare pe piața forței de muncă a absolvenților;
 • diversitatea și corelarea cu nevoile pieței muncii a ofertelor educaționale;
 • perfecționarea specializată a cadrelor didactice.

Activitățile proiectului

 • A1. Implementarea activităților pentru creșterea participării studenților la învățământul terțiar universitar. Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională (consiliere profesională/tutoriat) și sprijin financiar în vederea creșterii numărului de cursanți şi de absolvenți din învățământul terțiar.
 • A2. Implementarea activităților pentru creșterea participării la învățământul terțiar universitar. Sprijinirea accesului elevilor la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu studenți și personal didactic.
 • A3. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar. Perfecționarea profesională specializată (program postuniversitar).
 • A4. Dezvoltarea și furnizarea de oferte educaționale cu conținut inovator corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
 • A5. Activitate transversală aferentă managementului de proiect
 • A6. Activitate transversală decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară.

Documente grup țintă


Baza de date si resurse suport

Metodologie proiect

 • Link către siteul oficial al proiectului și ultimele noutăți (ro) – aici
 • Link înscriere studenți în grupul țintă (ro) – aici
 • Link către secțiunea de noutăți și știri a proiectului (ro)- aici

Introducere in antreprenoriat

 • Young Entrepreneurs Forum (en) – aici
 • Povești startup-uri (en) – aici
 • Curs antreprenoriat MIT (en)- aici
 • Harvard Innovation Lab – Entrepreneurship 101 with Gordon Jones (en) – aici
 • SGSB – What Successful Entrepreneurs Know (en) – aici

Esenta unui discurs convingator part. 1

Podcast
 • Pitch Perfect Presentations with Michelle Messina and Jonathan Baer (en) – aici
 • How to Pitch Investors, Grow Teams & ‘Best-Friend’ Your Customers with Caitlin Roberson, Director of Enterprise Marketing at Lyft (en) – aici
 • A Guide to Successful Email Marketing with Inna Semenyuk, Founder of Innavationlabs (en) – aici
 • Successful Connections in the New Global Era with Michael Landers (en) – aici
Resurse externe
 • The Entrepreneur’s Handbook: 120 Great Tools and Resources for Entrepreneurs and Startups (en) – aici
 • Five Ways to Nail your Pitch and Win Over Investors (en) – aici
 • How To Pitch An Idea In 40 Seconds, From Three Entrepreneurs Who Took The Ultimate Elevator Ride (en) – aici
 • 5 Tips for Pitching Your Startup to Investors (en) – aici
 • Pitch perfect: Eight tips to help would-be entrepreneurs slay the pitch contest (en) – aici
 • A proven blueprint that shows you exactly how to transform your startup pitch deck from ordinary to an investor magnet (en) – aici
 • How Women Can Improve Their Venture Pitch Outcomes (en) – aici
 • RIP NUMMI & Elevator Pitches (en) – aici
 • You’ve Got Eight Words To Sell Yourself (en) – aici
 • Entrepreneur Pitch Toolkit (en) – aici
 • Effective Communication Is Something You Learn, Not Something You’re Born With (en) – aici
 • Pitch Perfect: Five Tips for Designing Effective Business Pitch Competitions for International Entrepreneurs (en) – aici
 • Yes, Your Pitch Deck is That Important: Here’s How to Get Investors’ Attention and Raise Your First $100K (en) – aici
 • Pitching Investors in Global Health: Funding lessons from social entrepreneurs (en) – aici
 • Social Capital Markets: 10 Tips on Pitching Your Social Venture (en) – aici

Dezvoltarea si promovarea site-urilor web pentru antreprenori

 • Strategie de crescut numarul de abonati pe website (en) – aici
 • Strategii avansate de dezvoltarea unui blog de business de succes (en) – aici
 • Dezvoltarea unui blog pentru afacerea ta (en) – aici
 • Strategii de dezvoltarea unui blog de consultanta (en) – aici
 • Blog informatii marketing online (en) – aici
 • Alexa by Amazon pentru cresterea performantelor websiteului (en) – aici
 • Google Analytics pentru cresterea performantelor websiteului (ro/en) – aici
 • Google Feedburner pentru monitorizarea feed-urilor de informatii (en) – aici
 • Google Adsense pentru monitizare trafic web (ro/en) – aici

Esenta unui discurs convingator part. 2

Video
 • How To Deliver A Lean, Persuasive Pitch (en) – aici
 • Leadership and Motivation: How to Pitch & Persuade (en) – aici
 • Powerful Presentations: Introduction (en) – aici
 • Powerful Presentations: First Impressions (en) – aici
 • Powerful Presentations: Top Mistakes (en) – aici
 • Powerful Presentations: First Impressions (en) – aici Powerful Presentations: First Impressions (en) – aici
 • Powerful Presentations: Crafting Your WOW Statement (en) – aici
 • Powerful Presentations: How to Tell Visual Stories (en) – aici
 • Powerful Presentations: Presentation Categories (en) – aici
 • Science of Storytelling (en) – aici
 • Make Body Language Your Superpower (en) – aici
 • The 4-Hour Presentation (en) – aici
 • To Text or Not to Text (en) – aici
 • Communicating on Social Media (en) – aici
 • How to Start a Speech (en) – aici
 • Audience Re-Engagement (en) – aici
 • Delivering Difficult News (en) – aici
 • How to give the perfect pitch – with TedX speech coach David Beckett – Young Creators Summit 2016 (en) – aici
 • Entrepreneur Elevator Pitch (en) – aici
 • Message Map: How To Pitch Anything In 15 Seconds (en) – aici
 • Student Entrepreneurs Pitch Business Ideas to Investors (en) – aici
 • Pitch Advice for Startups and Entrepreneurs With Don Dodge (en) – aici
 • Best Practices for a 3 minutes pitch – Advice for entrepreneurs (en) – aici
 • Brendan Baker: 5 Pitch Mistakes Entrepreneurs Make, and How To Fix Them (en) – aici
 • Entrepreneurship Funding Masterclass | Investor Pitch Tips (en) – aici
 • Social Entrepreneur Competition Pitch #1 (en) – aici
 • Social Entrepreneur Pitch Sessions at SOCAP (en) – aici
 • Investing in Impact Startups, Environmental & Social Business Entrepreneurs – SeedTribe (en) – aici
 • 2 Minute Pitch Fest – Entrepreneur’s Pitch Session (en) – aici
 • Young social entrepreneurs pitch contest: WEDF19 (en) – aici
 • Demo day pitch: make your 5 minutes memorable (en) – aici
 • Discovery 18: Young Entrepreneurs, Make Your Pitch Full Compeition (en) – aici
 • StartupYale: Student entrepreneurs make their pitch (en) – aici
 • Oxford Saïd Entrepreneurship Forum 2016 – Student entrepreneur pitch event (en) – aici
 • Boiler Bytes: Students, entrepreneurs pitch ideas for funding (en) – aici