Așa cum ne protejăm bunurile materiale și asigurăm diferitele posesii în fața eventualelor situații neprevăzute, este la fel de important să discutăm despre protejarea activelor nemateriale într-o piață globalizată. În speacial producătorii și prestatorii de servicii trebuie să aibă în vedere protecția mărcilor, desenelor și a modelelor industriale.

 

 

Marca înregistrată sau marca comercială reprezintă un însemn distinctiv utilizat de o persoană fizică sau juridică pentru a identifica un produs sau serviciu în fața potențialilor consumatori, și pentru a arăta că toate produsele ce o poartă provin dintr-o sursă unică, pentru a face distincția între produsele sau serviciile proprii și cele ale altor entități. O marcă comercială este o formă de proprietate intelectuală. Pot să constituie mărci semne distinctive, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale, forma produsului sau ambalajului său, combinații de culori, precum şi orice combinație a acestor semne.

După modul de reprezentare grafică, marca poate fi:

 • Marca verbală – o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard;
 • Marca figurativă – un element grafic (desen) care nu conține litere sau cifre;
 • Marca combinată – o denumire scrisă cu o grafică deosebită şi/sau in culori sau o denumire însoţită de un element grafic (desen);
 • Marca tridimensională – marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.

După natura solicitanţilor, o marcă poate fi:

 • Marca individuală – marca a cărui solicitant/i este/sunt persoana/le juridică/e sau/şi fizica/e;
 • Marca colectivă – marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociaţii de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane.
 • Marca de certificare – marca a cărui solicitant este o persoană juridică legal abilitată să exercite exclusiv controlul produselor şi serviciilor în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație.

 

Dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrarea acestora la OSIM, pentru mărcile naționale, sau la EUIPO, pentru cele europene.

Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun, de orice persoană, direct, sau printr-un mandatar.

Pentru a înregistra ca marcă naționala o denumire (sau un slogan), însoțită sau nu de un element figurativ (desen), se completează un formular tip (cererea pentru înregistrarea unei Mărci pe cale națională) şi se achita taxele aferente. Formularul si informații complete despre taxe se găsesc pe site-ul www.osim.ro.

Taxe si termene:

 • taxa de depunere a marcii – 47 lei
 • taxa de publicare a marcii – 140 lei pentru mărcile alb-negru şi 466 lei pentru mărcile color

După acordarea datei de depozit cererile se publică în format electronic, în maxim 7 zile. Data publicării reprezintă data de la care timp de 2 luni pot fi depuse observaţii şi opoziţii.

În maxim trei luni de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, trebuie achitată taxa pentru examinarea în fond, a cărei valoare se stabilește în funcţie de felul în care arată marca şi de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea. Clasele menționate se referă la obiectul de activitate pentru care se solicită protecţia prin marcă şi se găsesc în Clasificarea Internaţională a Mărcilor de la Nisa, ediţia a-XI-a.

 • taxa de examinare pentru o clasă:

Pentru mărcile individuale, se mai adaugă:

 • marca verbală: 513 lei;
 • marca combinată/ figurativă/ tridimensională alb/negru: 653 lei;
 • marca combinată/ figurativa/ tridimensională, cu culori revendicate: 1026 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 233 lei.

Pentru mărcile colective sau de certificare, se aplică alte taxe, în plus, față de cele de depunere, publicare și examinare:

 • marca verbala: 1819 lei;
 • marca combinată/ figurativă/ tridimensională alb/negru: 2099 lei;
 • marca combinată/ figurativă/ tridimensională cu culori revendicate: 2565 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 326 lei.

OSIM examinează în fond o cerere de înregistrare marcă în 6 luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective. În cazul admiterii înregistrării mărcii, aceasta se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci, în format electronic şi se înscrie în Registrul Mărcilor, urmând să se elibereze certificatul de înregistrare, după achitarea taxei de 233 lei.

Drepturile asupra mărcilor pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii.

Marca este valabilă 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare şi poate fi reînnoită pentru oricâte de multe perioade de 10 ani.

Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României.

O marcă a Uniunii Europene (marcă UE) garantează drepturi exclusive în toate statele membre ale Uniunii Europene, actuale și viitoare, printr-o singură înregistrare, depusă online (https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/apply-now). Ea este valabilă 10 ani și poate fi reînnoită nelimitat, cu câte 10 ani la fiecare reînnoire. Taxele pentru înregistrarea unei mărci UE încep de
la 850 EUR.

Baze de date pentru cercetări documentare:
• api.osim.ro – registru online mărci naționale;
• www.wipo.int – bază de date WIPO (OMPI);
• www.tmdn.org – bază de date EUIPO

marcă înregistrată este proprietatea dvs., în timp ce una neînregistrată este disponibilă și poate fi folosită de către oricine. Într-o piață competitivă este important să îți protejezi numele, indiferent dacă este numele unui produs, al unui serviciu sau al unei firme. Înregistrarea acestora, în conformitate cu legea mărcilor, oferă societății dvs. drepturi exclusive de a-i împiedica pe alții să comercializeze produse sau să presteze servicii similare sau identice sub o marcă asemănătoare sau identică.

Sperăm că articolul nostru a fost unul informativ. Pentru mai multe subiecte relevante pentru o afacere la început de drum, urmăriți canalele noastre de comunicare. Echipa PTIC vă stă la dispoziție cu expertiză și experiență pentru creșterea business-ului dumneavoastră.